• F
 • 奢侈品
 • 舆情
全国中型车关注排名第99

参考最低hQ暂无

 • 厂 商:克莱斯勒
 • 保修政策Q暂无
 • 变速箱Q暂无
 • 驱动方式Q暂无
用户评分Q 2.9分 (0条口)
询底价
 • *意向车型Q
 • *您的姓名Q
 • *手机LQ
 • *所在城:
 •   提交
提交成功Q

提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息

克莱斯勒200 车型列表

 • 停售车型

克莱斯勒200 |友口碑

2.9分

(口碑L0)

优点Q
 • I间充裕18
 • E重大气17
 • 动力充沛10
 • 指向_և10
 • I间够用9

~点Q
 • 噪音问题15
 • 内饰材质差14
 • 舒适性差13
 • 内饰脏5
 • 噪音q大4

克莱斯勒200 l销商