• F
 • 奢侈品
 • 舆情
q汽吉奥

星旺M2

参考最低hQK3.09-3.28万元

用户评分Q 4.9分 (1条口)
询底价
 • *意向车型Q
 • *您的姓名Q
 • *手机LQ
 • *所在城:
 •   提交
提交成功Q

提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息

北京行情

  暂无文章

最新资讯

星旺M2 车型列表

 • 在售车型

星旺M2 |友口碑

4.9分

(口碑L1)

优点Q
 • 换挡Ҏ1
 • 操控q稳1

~点Q
 • I间y凑1
wangyidingwangyiding

奔驰豪华商务车2014-12-08 00:00:00

商务车-MPVQMPV的全U是Multi-Purpose VehicleQ即多用途汽车。它集车、旅行R和厢式货车的功能于一w,车内每个座椅都可调整Qƈ有多U组合的方式Q例如可中排椅靠背翻下即可变...

查看完整口碑

星旺M2 l销商