• F
 • 奢侈品
 • 舆情
马商用车

仕达新腾达

全国面包车关注排名第59

参考最低hQK3.88-3.88万元

用户评分Q 2.9分 (0条口)
询底价
 • *意向车型Q
 • *您的姓名Q
 • *手机LQ
 • *所在城:
 •   提交
提交成功Q

提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息提示信息

仕达新腾达 车型列表

 • 在售车型

仕达新腾达 |友口碑

2.9分

(口碑L0)

优点Q
 • 换挡Ҏ1
 • 操控q稳1

~点Q
 • I间y凑1

仕达新腾达 l销商

仕达新腾达二手车

东莞 仕达新腾达 12ƾ 实用型 1.90万

10q上牌 80000公里

东莞 仕达新腾达 12ƾ 实用型 2.38万

12q上牌 23000公里

郑州 仕达新腾达 12ƾ 实用型 2.30万

12q上牌 31000公里

东莞 仕达新腾达 12ƾ 实用型 2.88万

12q上牌 45000公里